ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน1/2563 (อ่าน 3167) 30 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนร. (อ่าน 3924) 24 มิ.ย. 63
คลิปขั้นตอนรับสมัครนักเรียนปี'63 (อ่าน 3019) 21 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3499) 16 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนตระพังพิทยาคม สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 3503) 20 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (อ่าน 3846) 02 มี.ค. 63
ประกาศการแข่งขันจรวดขวดนำ้ (อ่าน 3778) 05 ก.พ. 63
ประกาศระเบียบการแข่งขันฟุตบอล Open house ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4681) 24 ม.ค. 63
ประกาศการสอบแข่งขันวัดความรู้ นร.ป.5-6 (อ่าน 4082) 24 ม.ค. 63
หยุดวันครู (อ่าน 3473) 15 ม.ค. 63
การสอบธรรม (อ่าน 3625)