ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน1/2563 (อ่าน 93) 30 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนร. (อ่าน 343) 24 มิ.ย. 63
คลิปขั้นตอนรับสมัครนักเรียนปี'63 (อ่าน 22) 21 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 250) 16 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนตระพังพิทยาคม สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 254) 20 มี.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2/2562 (อ่าน 558) 02 มี.ค. 63
ประกาศการแข่งขันจรวดขวดนำ้ (อ่าน 490) 05 ก.พ. 63
ประกาศระเบียบการแข่งขันฟุตบอล Open house ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1385) 24 ม.ค. 63
ประกาศการสอบแข่งขันวัดความรู้ นร.ป.5-6 (อ่าน 796) 24 ม.ค. 63
หยุดวันครู (อ่าน 279) 15 ม.ค. 63
การสอบธรรม (อ่าน 477)