การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.2 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.23 KB