ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 32
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 28
ระเบียบ นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 29
แบบฟอร์มดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 32
แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.6 KB 33