ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 8
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 48550
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48626
ระเบียบ นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 48216
แบบฟอร์มดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48274
แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.6 KB 48418
อื่นๆ
คำสั่งโครงสร้างปฏิบัติงานตามภารกิจ2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 691.69 KB 9
คำสั่งโครงสร้างการปฏิบัติงาน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 256.73 KB 43377