ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 165.5 KB 1082
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 928
ระเบียบ นักเรียนโรงเรียนตระพังพิทยาคม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 837
แบบฟอร์มดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 843
แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.6 KB 983