สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน           โรงเรียนตระพังพิทยาคม
 
อักษรย่อ              ต.พ.
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
          “ดอกบัวขาวเบ่งบานเหนือผิวน้ำ” หมายถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของตำบลควนพัง

 
 
สีประจำโรงเรียน     “สีเขียว-ขาว”
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   “ต้นพิกุล