รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
133/4 ม.6   ตำบลควนพัง  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
เบอร์โทรศัพท์ 075466788 เบอร์แฟกส์ 075466788
Email : krudaw1995@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :