ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 เม.ย. 62 ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ชุดนักเรียน วิชาการ
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 วันเวลาและรับสมัคร ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 1 
    รับสมัคร วันที่ 22-27 มีนาคม 2562
       เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ(งดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค.2562)
       ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม 
    
ชุดนักเรียน วิชาการ
06 มี.ค. 62 ถึง 07 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดนักเรียน วิชาการ
05 มี.ค. 62 ถึง 05 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศ นร.ม.3,ม.6
ชุดนักเรียน แนะแนว
02 มี.ค. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 นักเรียน ม.6 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน สทศ
20 ก.พ. 62 ถึง 25 ก.พ. 62 แนะแนวนักเรียน ป.6
ชุดสวยงาม แนะแนว
13 ก.พ. 62 ถึง 16 ก.พ. 62 ค่ายลูกเสือ
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
11 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 Open House เปิดประตูสู่ตระพังพิทยาคม
ชุดสวยงาม วิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 นักเรียน ม.3 สอบ O-Net
ชุดนักเรียน สทศ